نماهنگ ملک سلیمان

نماهنگ ملک سلیمان با صدای عرفان عرفانیان در رثای سرداردلها شهیدحاج قاسم سلیمانی

 

یک نفر آمد که نشان داد حق

در دو دم تیغ امیر است و بس

هر که جز این گفت، بدان از یهود

جیره خور و مزدبگیر است و بس

سرد نشد گرچه که پاییز شد

یک‌تنه با جور گلاویز شد

تیغ علی بار دگر تیز شد

گرگ‌دری صفت شیر است و بس

***نماهنگ ملک سلیمان در رثای شهیدحاج قاسم سلیمانی

آمد و ایمان رسید

معنی قرآن رسید

دست اباالفضل به

ملک سلیمان رسید

رفت و پرآوازه شد

نور بی اندازه شد

حجت پروردگار

باز غمش تازه شد

***

خون که ز رگ ریخت از حبس رها می شود

آینه چون بشکند… آئینه ها می شود

نقطه سر خط رسید شهد شهادت رسید

نوش؛ ولی کی کجا؟ نوبت ما می شود؟