صفحه‌ آرایی چیست؟

لی آوت (Layout) در زبان انگلیسی، میزانپاژ (MisenPage) به زبان فرانسه یا صفحه آرایی که ما در فارسی می گوییم، همه اشاره به یک عمل مشخص دارد:

تنظیم و عرضه‌ی مجموعه‌ای از اطلاعات، شامل نوشتار (متن)، تصویر یا هر دو، در یک سطح یا فضا با محدوده‌ای از پیش معلوم، با این هدف که:

1- اطلاعات را به بهترین و ساده‌ترین شکل منتقل کند.

2- مخاطب را متوجه و مشتاق آن اطلاعات کند.

در این تعریف انواع عکس، طرح، جدول و شکل به‌عنوان تصویر و تمام کلمات و حروف به‌عنوان متن منظور شده‌اند. لذا تمام اطلاعاتی که در صفحه قرار می‌گیرند، یا از جنس متن هستند یا تصویر.

با آنچه در بالا آمد می‌توان گفت رعایت یک اصل همیشه اولویت دارد:

«درک مجموعه اطلاعاتی که یک طراح در صفحه جای می‌دهد باید برای مخاطب آسان‌تر و جذاب‌تر از زمانی باشد که یک فرد عادی همان مجموعه را در صفحه قرار داده است.»

بنابراین:

ایجاد مجموعه‌ای از متن و تصویر که مخاطب را برای درک اطلاعات با دشواری مواجه سازد یا رغبتی در او ایجاد نکند، صفحه‌آرایی نیست.

 

منبع: safhearae.ir