نماهنگ ملک سلیمان

نماهنگ ملک سلیمان با صدای عرفان عرفانیان در رثای سرداردلها شهیدحاج قاسم سلیمانی   یک نفر آمد که نشان داد حق در دو دم تیغ امیر است و بس هر که جز این گفت، بدان از یهود جیره خور و مزدبگیر است و بس سرد نشد گرچه که پاییز شد یک‌تنه با جور گلاویز شد […]